Get Adobe Flash player

สถติเข้าชมเว็บไซด์

ผู้ชม
9
เนื้อหา
1259

ที่พักสงฆ์ท่าวังคำน้ำบ่อ (หนองอ้อ)

         ที่พักสงฆ์ท่าวังคำน้ำบ่อ (หนองอ้อ) ตั้งอยู่สวนสาธารณหนองอ้อ บ้านดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะธรรมชาติ มีลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ท่านที่มาสามารถแวะชมธรรมชาติดูลิงให้อาหารลิง 

 

สำนักสงฆ์วัดถ้ำธรรมมาศ

          สำนักสงฆ์วัดถ้ำธรรมมาศ  ตั้งอยู่ที่ บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะธรรมชาติ มีพระธาตุที่บรรจุพระสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนภูเขาอย่างสง่างาม พร้อมมีจุดชมวิวธรรมชาติ 

  

วัดป่าทรงธรรม

             วัดป่าทรงธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และสถาปัตย์