หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 26
  21 ธ.ค. 2565    ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายโฆษณา ผู้ครอบครอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายโฆษณาเพื่อการค้านั้น ติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น เสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 37
  9 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 47
  30 พ.ย. 2565    ประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 56
  24 มิ.ย. 2565    ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 39
  25 ก.พ. 2565    เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 37
  6 ม.ค. 2565    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสื่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี ๒๕๖๕ 40
  2 ธ.ค. 2564    การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ 39
  25 พ.ย. 2564    กำหนดอัตราภาษีป้าย 38
  20 ต.ค. 2564    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3512217 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563