หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ 2
  10 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม-มีนาคม ๒๕๖๖) 8
  5 เม.ย. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 3
  7 มี.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 14
  14 ก.พ. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 17
  10 ม.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) 19
  4 ม.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 13
  6 ธ.ค. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 13
  4 พ.ย. 2565    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 14
  11 ต.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนตุลาคม-กันยายน ๒๕๖๕) 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3449522 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563