หน้าหลัก
บริการประชาชน
ประกาศเตือนภัย
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตาบลดงเย็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     โครงการโรงเรียนตุ้มโฮมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลดงเย็น ปีงบประมาณ 2563     ขอเชิญประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา      
 
 
 
 

 

 เทศบาลตำบลดงเย็นได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรดงเย็น และฝ่ายปกครองตำบลดงเย็น ในการปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นหาติด...

เทศบาลตำบลดงเย็นได้จัดทำตู้ปันสุขอยู่หน้าเทศบาลตำบลดงเย็น และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค...แบ่งปันความสุข...ให้กับพี่น้องชาวตำบลดงเย็นของเราที่เดือดร้อน..และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-...

เทศบาลตำบลดงเย็นได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรดงเย็น และฝ่ายปกครองตำบลดงเย็น ในการปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นหาติด...

เทศบาลตำบลดงเย็นมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อยผู้ประสบภัยพิบัติวาตะภัย...


เทศบาลตำบลดงเย็นได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรดงเย็น และฝ่ายปกครองตำบลดงเย็น ในการปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นหาติด...

เทศบาลตำบลดงเย็นได้จัดทำตู้ปันสุขอยู่หน้าเทศบาลตำบลดงเย็น และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค...แบ่งปันความสุข...ให้กับพี่น้องชาวตำบลดงเย็นของเราที่เดือดร้อน..และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-...

เทศบาลตำบลดงเย็นได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรดงเย็น และฝ่ายปกครองตำบลดงเย็น ในการปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นหาติด...

เทศบาลตำบลดงเย็นมอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อยผู้ประสบภัยพิบัติวาตะภัย...

เทศบาลตำบลดงเย็นได้ออกทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 (Covid-19) ...

โครงการ 2 ภาษาพาเพลิน DREAM CAMP ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น...

โครงการ SBMLD กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2563...

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรยนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น วันที่ 27 กันยายน 2562...

 

 
 
11 ธ.ค. 2561 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด ประจำปี 2561
5 ต.ค. 2561 เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
23 มี.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตาบลดงเย็น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคค...
15 มี.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกส...
13 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล และขึ้นบัญชี เป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครู (ครูอ...
5 มี.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกส...
22 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้...
22 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายหัวหนองโคกโอก ม.4 บ...
18 มิ.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 400 ชุดเพื่อใ...
12 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ นข 478 มห โดยว...
8 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาล ระบบประปาบ...
28 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันตลิ่งลำห้วยบังอี่ ช่วงบริเวณหนองอ้อบ...
28 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านภูทอง
28 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พื้นที่การเกษตรห้วยทราย จำนว...
28 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยบังอี่ บ้านโคกตะแบง
28 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยไค้ บ้านโ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
งบการเงิน
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การบริการชำระภาษี
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเตือนภัย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 43884 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563