หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ห้วยคำแฮด(ช่วงหลังโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน) 1
  31 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่งโพน - ภูธาตุ บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 (ข้ามห้วยสีเสียด) 0
  31 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - หนองขี้เห็น 0
  31 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - หนองขี้เห็น 0
  31 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 - คุ้มสวนยาง 1
  31 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - เรียบทางหลวงชนบท 3016 มห. 0
  31 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10(ข้างโรงเรียนบ้านสามขัว) - นาหนองยาง 0
  22 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 7
  22 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - เชื่อมซอยห้าแยก 4
  22 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยกลางหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3449460 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563