หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการประชุมสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 0
  28 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 0
  22 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 6
  13 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 8
  1 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 6
  30 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 8
  2 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 8
  30 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 35
  15 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 21
  1 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 20

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3449505 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563