หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
    รายละเอียดข่าว :

         เทศบาลตำบลดงเย็น ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ)

    เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3449501 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563