โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เทศบาลตำบลดงเย็น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ขึ้น โดยได้ทำการตั้งด่านชุมชนร่วมกับตำรวจภูธรดงเย็น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลดงเย็น เพื่อเป็จจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในห่วงเวลาดังกล่าว ฯ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายห้ามปรามผู้ขับขี่โดยเมาไม่ขับหรือตามมาตรการมาตมาตรการ 10 รสขม คือ
    1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
    2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
    4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
    5.ไม่มีใบขับขี่
    6.แซงในที่คับขัน
    7.เมาสุรา
    8.ไม่สวมหมวกนิรภัย
    9.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 
    10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ