โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมจิตอาสา


วันที่๓๐ มกราคม๒๕๖๖ เวลา๐๘.๐๐น นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็นพร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำดี ด้วยหัวใจ" ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ณ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด หมู่ที่๗ บ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร