โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็นมอบหมายให้ นายสมหวัง ดีดวงพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น ข้าราชการ พนักงานเทศบาลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ บ้านโนนสวรรค์ บ้านโป่งโพน บ้านคำบงและบ้านหนองแคน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร