หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 สมาชิกสภา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น  

     
   
  นางมะลิวรรณ์  สุพร  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเย็น  
  โทร. 092-1457717  
 
นายอรัณย์ธรรม  คำนนท์   นางฐนิดา  ดีดวงพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงเย็น   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเย็น
โทร. 095-2318450   โทร. 097-1465064
อยู่ระหว่าง กกต.รับรอง
นายจันหอม  ดีดวงพันธ์ นายสุขสวัสดิ์  ดีดวงพันธ์ นางจุฑารัตน์  กลางประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 1
โทร. 064-0598700 โทร. 064-48019879 โทร. 096-2278815
นางสาวพรสวรรค์  ดีดวงพันธ์ นางสาวธนวรรณ  การสุวรรณ์ นายสัญญา  ถุดทิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 2
โทร. 087-4289318 โทร. 094-1469348 โทร. 080-2839307
นายสมบูรณ์  จูมนา นายอุดร  ดีดวงพันธ์ นายวิลัย  พันธะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขต 2
โทร. 064-4745740 โทร. 096-7212638 โทร. 065-8717752
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3596226 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563