หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.ค. 2567    ประกาศ เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 7
  19 เม.ย. 2567    ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 23
  2 ต.ค. 2566    ประกาศ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 21
  31 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 77
  21 ธ.ค. 2565    ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายโฆษณา ผู้ครอบครอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายโฆษณาเพื่อการค้านั้น ติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น เสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 89
  9 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 93
  30 พ.ย. 2565    ประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 106
  24 มิ.ย. 2565    ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 83
  25 ก.พ. 2565    เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 85
  6 ม.ค. 2565    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสื่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี ๒๕๖๕ 82

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3605494 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563