หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 11
  27 เม.ย. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 74
  26 ก.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2566 52
  29 เม.ย. 2565    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลดงเย็น 102
  29 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 80
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลดงเย็น 73
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 71
  30 พ.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 70
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3596194 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563