หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอุทิน  จันทะโสม  
  นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น  
  โทร. 084-8681085  
 
นายโฮม  ดีดวงพันธ์   นายสมหวัง  ดีดวงพันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น   รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น
โทร. 093-4137145   โทร. 062-5541492
 
นายดาธรรม  ดีดวงพันธ์   นายเสย  รุ่งโรจน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น
โทร. 086-2246210   โทร. 095-2327476
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3596203 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563