หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 พ.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลดงเย็น 200
  13 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171
  13 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234
  13 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 243
  13 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164
  10 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109
  8 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81
  22 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
  22 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายหัวหนองโคกโอก ม.4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101
  19 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 479-61-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3596223 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563