หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ 5
  5 มิ.ย. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ 12
  2 พ.ค. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ 19
  3 เม.ย. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗) 32
  2 เม.ย. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ 24
  5 มี.ค. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 13
  2 ก.พ. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 12
  8 ม.ค. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖) 14
  5 ม.ค. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ 12
  6 ธ.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3605498 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563