หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ 0
  8 ม.ค. 2567    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖) 0
  5 ม.ค. 2567    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ 0
  6 ธ.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 0
  3 พ.ย. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ 0
  9 ต.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖) 0
  9 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 0
  3 ต.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ 0
  4 ก.ย. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ 32
  7 ส.ค. 2566    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3555406 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563