หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 พ.ย. 2566    ประกาศเรื่อง ขายพัสดุเก่า ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 47
  22 พ.ค. 2566    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 91
  10 พ.ค. 2566    ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ 75
  28 เม.ย. 2566    เทศบาลตำบลดงเย็น สร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏเเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 132
  20 มี.ค. 2566    ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรม 128
  22 ก.พ. 2566    ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 116
  14 ก.พ. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 117
  14 ก.พ. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น ปีการศึกษา 2566 71
  29 ธ.ค. 2565    เทศบาลตำบลดงเย็นประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 64
  28 ธ.ค. 2565    ศบาลตำบลดงเย็น สร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏเเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 55

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3571938 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563