หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มิ.ย. 2567    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
  28 พ.ค. 2567    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1
  28 พ.ค. 2567    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 กั้นลำห้วยตาหล่ม (ตอนกลาง) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเย็น ฝายกว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราค 0
  21 พ.ค. 2567    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 (กุดอีบาร์) - สายบ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลดงเย็น 10
  30 มี.ค. 2566    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46
  28 มี.ค. 2566    ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
  15 มี.ค. 2565    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6,14 ตำบลดงเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
  10 มี.ค. 2565    (ร่าง)ประกาศ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6,14 ตำบลดงเย็น 72
  25 ก.พ. 2564    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น-โนนตาหวาน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน 66
  19 ก.พ. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง - ร.ร.บ้านโพนสวาง,นาหนอง หมู่ที่ 6 บ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดรา 69

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3596208 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563