หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 รายงานการประชุมสภา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 6
  20 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 7
  1 ก.พ. 2567    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 8
  30 พ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 7
  1 พ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 7
  30 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 34
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 32
  4 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 32
  30 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 46
  1 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3593327 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563