โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมประชาคมระดับตำบล


วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา๑๐.๐๐ น.นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)      เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๒) พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น