โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคตำบลดงเย็น


วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๖
นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดงเย็นดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของประชาชนในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงเย็น